Hjem

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

 

Vi er en frivillig forening med ca 140 medlemmer fra et stort opland omkring Hillerød, som dyrker vores fælles interesse også i foreningens skolebigård der omfatter godt 20 stader.

Foreningens formål er at fremme biavlen og udbrede alment kendskab til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse.

Kernen i vore aktiviteter er en arbejdende bestyrelse og en række ildsjæle, og samværet omkring bierne. Gennem begynderkurser og fælles projekter i skolebigården hjælper vi hvert år nye biavlere i gang, og sikrer medlemmerne mulighed for at lære mere i de følgende år

ny ugedag i bigården i 2018 er TIRSDAG

 

Kære medlemmer,

i 2018 vil vi forsøgsvis lade TIRSDAG være bidag i skolebigården.

 

Jeg har valgt, i samråd med bestyrelsen, at tage et hensyn til de kræfter som har båret foreningens aktiviteter igennem 2017, og som er planlagt at skulle bære dem i 2018.

Vi har konstateret at Torsdag som er vores traditionelle bidag, ikke fremadrettet er en mulig dag for alle de aktive kræfter. I bestræbelserne på at finde en anden hverdag hvor de alle kan, er det lykkedes at samle dem om tirsdagen.

 

Jeg håber tirsdag er mulig for alle medlemmer, og håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen, formanden

Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

r