Undervisning

Bliv biavler - Undervisning

Hvert år starter et hold begyndere med teoretisk undervisning 4 tirsdagsaftener

kl. 19-21 i begyndelsen af marts måned, og fortsætter hver tirsdag med praktisk undervisning i skolebigården frem til midt august.


NB. Du kan melde dig til begynderkurset uden at være medlem af Danmarks Biavlerforening og lokalforeningen. Men hænger du på efter teoridelen og de tre første tirsdagsmøder i skolebigården, forventer vi, at du melder dig som medlem.


Prisen for kurset er 300 kr., som indbetales til foreningens bankkonto:

reg. 2276, kontonr. 0104 472 806. Eller brug MobilePay nr. 802751.
NB! Din plads på kurset er først reserveret ved modtaget betaling. 
 
 
 
 
 
 
Hermed tilmelder jeg mig begynderkursus i biavl hos Frederiksborg Biavlerforening, Hillerød
 
 

Det har været koldt - også for bierne, så vi har første mødeaftten i skolebigården tirsdag d. 30. april kl. 19.

Vi ses !

Den teoretiske undervisning foregår i lokaler på Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Teglværksvej 19, Hillerød, og forestås af erfarne biavlere med instruktørkurser fra Danmarks Biavlerforening.

Når du i begyndelsen af april kommer til den første praktiske del af kurset, får du sammen med andre fra holdet "ansvaret" for et eller flere stader i skolebigården. Dine undervisere giver anvisninger om de opgaver, der skal udføres, og der vil ofte være andre erfarne biavlere, der gerne kigger med og kan spørges til råds.

I slutningen af august holdes det sidste normale møde i skolebigården, og så er kurset slut. Undervejs har du så både prøvet at høste honning, sygdomsbehandle og fodre bierne.

Husk:

  • Er der 3 biavlere samlet om en problemstilling så er der 4 løsningsforslag - der alle er det bedste :-)
  • Bierne var her på Jorden før vi mennesker - så hvis vi ikke blander os, kan de nok alligevel klare en del!